LM Kirken Herning

Flemming Stidsen er pr. 1.oktober 2016 ansat som præst i LM Kirken Herning.

Flemming er kendt af mange i LM gennem mangeårigt virke som kaldet prædikant i blandt andet Østjylland, Nordsjælland og Vestjylland. Flemming har tidligere været ansat i LM som pionermissionær, journalist ved Tro og Mission, og i perioden 2007-2013 var Flemming og hans hustru Olga udsendt som missionærer i Peru.

Flemming er ansat i en 75 % stilling.

Flemming og Olga bor Susåvej 46, 7400 Herning.

Kontakt oplysninger finder du her

Olga og Flemming Stidsen
Olga og Flemming Stidsen.